Giới thiệu

         

Tên công ty:CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 36 An Đà, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.640.897 Mob.:0913560914/ 0904756207
Tài khoản: 321.10.00.0454095
Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Phòng
Mã số thuế : 0200850565
Đại diện: Ông Nguyễn Tiến Ban Chức vụ: Giám đốc